Uşak Üniversitesi Harita Mühendisliği

 

UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM İÇİ GÖREV KOORDİNASYONU

         

 

KOMİSYON ADI

GÖREV TANIMI

KOMİSYON BAŞKANI

ÜYELER

1

Ders ve Sınav Programı Hazırlama Komisyonu

Ders programlarının ve sınav programlarının hazırlanması

Dr.Öğrt. Üyesi Fatih TAKTAK

Doç.Dr.Erol YAVUZ

Dr.Öğrt. Üyesi M. Serhan TEMİZ

2

Bologna Süreci Komisyonu

Bologna süreci kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin takibi

Dr.Öğrt. Üyesi M. Serhan TEMİZ

Doç.Dr.Erol YAVUZ

Dr.Öğrt. Üyesi Fatih TAKTAK

3

Çift Anadal ve Yandal Komisyonu

Çift Anadal ve Yandal başvurularının değerlendirilmesi

Dr.Öğrt. Üyesi M. Serhan TEMİZ

Doç.Dr.Erol YAVUZ

Dr.Öğrt. Üyesi Fatih TAKTAK

4

Yatay/ Dikey Geçiş İntibak Komisyonu

Yatay ve  dikey geçiş kapsamında gelen öğrencilerin ders intibak programlarının hazırlanması

Doç.Dr.Erol YAVUZ

Dr.Öğrt. Üyesi Fatih TAKTAK

Dr.Öğrt. Üyesi M. Serhan TEMİZ

5

Erasmus/ Farabi/ Mevlana Programı Komisyonu

Erasmus/ Farabi/ Mevlana değişim programları kapsamında yeni ikili anlaşmaların araştırılması, öğrencilerin bilgilendirilmesi, öğrenci değişimlerinin gerçekleştirilmesi ve takibi

Doç.Dr.Erol YAVUZ

Dr.Öğrt. Üyesi Fatih TAKTAK

Dr.Öğrt. Üyesi M. Serhan TEMİZ

6

Staj Komisyonu

Staj işlemleri hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi, staj işlemlerinin takibi ve staj defterlerinin değerlendirilmesi

Dr.Öğrt. Üyesi Fatih TAKTAK

Doç.Dr.Erol YAVUZ

Dr.Öğrt. Üyesi M. Serhan TEMİZ

7

Mezuniyet Komisyonu

Mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerin mezuniyet durumlarının değerlendirilmesi, mezuniyet töreni ile ilgili bölüm adına hazırlıkların yürütülmesi ve denetlenmesi

Dr.Öğrt. Üyesi M. Serhan TEMİZ

Doç.Dr.Erol YAVUZ

Dr.Öğrt. Üyesi Fatih TAKTAK

8

Bilgi İşlem Komisyonu

Bölüm internet sitesinin düzenlenmesi ve güncellenmesi

Dr.Öğrt. Üyesi Fatih TAKTAK

Doç.Dr.Erol YAVUZ

Dr.Öğrt. Üyesi M. Serhan TEMİZ

                   

 

 

 


Oluşturma: 19 Mart 2019