Uşak Üniversitesi Harita Mühendisliği
  • Mezunlar, matematik, fen ve mühendislik temel ilkelerini uygulayarak Harita mühendisliği problemlerini analiz edebilmeleri ve çözebilmeler olmaları,
  • Mezunlar, araştırma mühendisliği problemlerini tanımlamak, formüle etmek ve çözmek için modern ölçme mühendisliği tekniklerini, becerilerini ve araçlarını kullanabilecektir.
  • Mezunlar, araştırma mühendisliği çözümlerinin sürdürülebilir kalkınma ilkeleri ile uyumlu, küresel, toplumsal ve çevresel bir bağlamda etkilerini anlamak için geniş bir eğitimin bilgi ve becerilerini uygulayabilecektir.
  • Mezunlar, mühendislik araştırmalarında profesyonel uygulama için hazırlanacaktır.
  • Mezunlar, etik, toplumsal ve profesyonel sorumlulukların bir anlayış gösterecektir; bilgilerinin sınırlarını tanıyacak ve öz-yönelimli öğrenme fırsatlarını başlatacak; Bireysel ve multidisipliner takımlarda etkili bir şekilde çalışıp iletişim kurabilecektir.
  • Mezunların lisanslı profesyonel bilirkişi olarak kalifiye olmaları için gerekli eğitimi verin.