Uşak Üniversitesi Harita Mühendisliği
 • Matematik, konumsal ve mühendislik bilgisini uygulama becerisi
 • Uzaktan algılanan coğrafi verileri, analiz etmek ve yorumlamak yanı sıra deneyleri tasarlama ve yürütme (saha ölçümleri)
 • İstenen ve uygulanabilir Harita mühendisliği ile ilgili ihtiyaçları karşılamak için bir sistem, bileşen veya süreç tasarlama becerisi
 • Çok disiplinli takımlarda çalışabilme yeteneği
 • Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
 • Etkin bir şekilde iletişim kurma becerisi
 • Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bir bağlamda etkisini anlamak için gerekli olan geniş eğitim
 • Yaşam boyu öğrenmeye olan gereksinimin ve bir yeteneğin tanınması
 • Konumsal bilim ve teknolojide güncel konular hakkında bilgi sahibi olmak
 • Mühendislik uygulamalarını incelemek için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern Harita mühendisliği araçlarını kullanma becerisi
 • Harita mühendisliği ile ilgili teknolojik araçlarını ve ortamlarını kullanma becerisi